Privacy verklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn geen handelswaar. Daarom zijn er wettelijke regels waarin is vastgelegd welke informatie wij aan u mogen vragen en wat wij ermee mogen doen. Samengevat: we delen uw persoonlijke gegevens niet met anderen (tenzij op uw eigen verzoek) en u hoeft ons alleen gegevens te verschaffen die wij ook echt nodig hebben om uw vragen te beantwoorden. Wat we niet gebruiken, mogen we ook niet bewaren.
Hier leest u hoe Leolux omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Wettelijk verantwoordelijkheid


Leolux is een merk van Leolux Living B.V., opgericht en gevestigd in Venlo (NL). Onze modellen worden hier ontwikkeld en geproduceerd in de eigen fabrieken van Leolux in Europa. Leolux houdt bij het maken van meubelen voor al haar merken rekening met de wettelijke eisen die gelden in het land van levering. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij bepaalde modellen, onderdelen of bekledingsmaterialen daar niet kunnen leveren.
In het proces van informatie, aankoop en aftersales gelden regels v.w.b. het verzamelen, opslaan en delen van persoonlijke gegevens.

Vragen?


Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met onze AVG functionaris.


Leolux Living BV

Postbus 3076

5902 RB Venlo

Telefoonnummer: +31 (0)77-3877222

E-mailadres: privacy@leolux.nl

Uw privacy is gewaarborgd


Wij zijn blij dat u interesse heeft in onze producten en vertrouwen erop dat u op onze website alle informatie vindt die u nodig heeft bij het maken van een juiste keuze. Daarbij houden we ons strikt aan de Europese regelgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opvragen van uw gegevens


Op verschillende plaatsen in onze website, maar ook elders in het informatie- en aankoopproces deelt u uw gegevens met ons. Wij verzamelen echter alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken. Als u bijvoorbeeld eenmalig een brochure wilt ontvangen van Leolux, dan vragen wij alleen om uw naam en uw adresgegevens. Als u een maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen, dan zijn uw naam en uw mailadres voldoende. Daar hebben we uw adres of uw leeftijd niet voor nodig.

Bewaren van uw gegevens


Leolux slaat uw gegevens alleen op als u daarvoor nadrukkelijk toestemming verleent. Bijvoorbeeld als wij u een periodieke nieuwsbrief mogen sturen of als u zich als Leolux koper laat registreren in de Leolux Service database. Uw gegevens worden dan alleen voor dat specifieke doel bewaard. U kunt uw toestemming bovendien te allen tijde intrekken. Leolux zorgt dan dat uw gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Derden


Leolux deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij deze informatie noodzakelijk voor partijen als post/verzendbedrijven. Denk daarbij aan (adres)informatie die noodzakelijk is voor het verzenden van bijvoorbeeld jaarboek of webshopartikelen. Zulke partijen zijn gehouden aan een bewerkersovereenkomst waarin is aangegeven dat zij de privacywetgeving zorgvuldig naleven en door Leolux verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
Verder maken wij een uitzondering voor de samenwerking met de Leolux Select Stores. Zij gelden als een verlengstuk van de Leolux service- en adviesverstrekking.
Gegevens die u aan Leolux verstrekt worden uitsluitend door Leolux zelf ingezien. Websites die door externe partijen worden gehost, hebben nadrukkelijk geen toestemming om gegevens voor eigen gebruik te verwerken, op te slaan of aan te wenden. De overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten vindt alleen in het kader van dwingende landelijke wetgeving plaats.

Leolux Webshop


De Leolux webshop wordt door een externe partij beheerd. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de toezending van door u opgevraagde product. Aankoopgegevens worden door Leolux 10 jaar bewaard. Orders die worden geannuleerd worden na 1 jaar uit het systeem verwijderd, tezamen met de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

Disclaimer


Teksten, afbeeldingen, films en andere informatie die hier wordt gepubliceerd vallen onder het copyright van Leolux Living BV in Venlo. Reproductie of weergave zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leolux is niet toegestaan en leidt tot juridische stappen.

Adviesprijzen, maten en overige informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Leolux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat ten gevolge van deze informatie op of het gebruik van deze website.